Antwoord op vragen over het sociaal domein

Terugvordering

Hebt u ten onrechte een Wmo-voorziening ontvangen? Dan kan de gemeente deze van u terugvorderen. U moet dan uw persoonsgebonden budget of uw voorziening in natura weer inleveren.

De gemeente zal eerst uw voorziening of persoonsgebonden budget intrekken en daarna zullen ze het bedrag terugvorderen. De gemeente mag alleen geld terugvorderen als u opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens hebt verstrekt of als u hebt meegewerkt aan het opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.

Tegen het besluit om uw voorziening terug te vorderen, kunt u bezwaar maken.

Regels van Gemeente Deventer

Terugvordering

De gemeente kan het besluit tot verstrekking van een voorziening intrekken als dit besluit is genomen op basis van gegevens die onjuist of onvolledig waren. Als u opzettelijk de onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, kan de gemeente de gelddwaarde van de voorziening terugvorderen of het persoonsgebonden budget dat aan u is verstrekt.

Herverstrekking maatwerkvoorziening in natura

Als u een voorziening in natura heeft en u gebruikt deze niet meer kan deze door de gemeente worden ingenomen en worden herverstrekt.

Geen terugvordering
Een bedrag tot € 150,-- wordt niet teruggevorderd.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015