Antwoord op vragen over het sociaal domein

Fiets

Bent u door uw beperkingen niet in staat het openbaar vervoer te bereiken en/of te gebruiken? Dan kan de gemeente u een vervoersvoorziening verstrekken. Als het collectief vervoer voor u geen (afdoende) oplossing is, dan kunt u recht hebben op een andere individuele vervoersvoorziening, zoals een speciale fiets.

Algemeen gebruikelijk

In Nederland is het algemeen gebruikelijk om een fiets te hebben. Dat betekent dat u voor bijvoorbeeld een gewone damesfiets geen beroep kunt doen op de Wmo. Voor een aantal speciale fietsen, die niet algemeen gebruikelijk zijn, kunt u wel in aanmerking komen voor een Wmo-voorziening:

Algemeen gebruikelijkNiet algemeen gebruikelijk
Gewone fiets Duofiets
Fiets met trapondersteuning (vanaf 16 jaar)
Tweelingfiets
Fiets met lage instap Side-by-side-fiets
Snorfiets Rolstoelfiets 
Tandem Bedbrancardfiets 
Tandem met hulpmotor Driewielfiets of -tandem 

Voorwaarden

Om recht te hebben op een Wmo-voorziening voor een speciale fiets moet u voldoen aan de voorwaarden voor een vervoersvoorziening. De gemeente kan extra regels stellen:

Regels van Gemeente Deventer

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015