Antwoord op vragen over het sociaal domein

Collectief vervoer

Collectief vervoer is een vorm van openbaar vervoer speciaal gericht op mensen met beperkingen. U wordt vervoerd van deur tot deur of van deur tot een halte, bijvoorbeeld het station. U bestelt het vervoer zelf, maximaal één uur voordat u wilt vertrekken. Soms kunt u ook op bepaalde tijdstippen bij vaste haltes opstappen, bijvoorbeeld in het winkelcentrum. U kunt gebruik maken van het collectief vervoer op tijden waarop het normale openbaar vervoer ook te gebruiken is. In de praktijk is dit vaak tussen 07:00 en 23:00 uur.

Het collectief vervoer is bedoeld voor reizen binnen uw gemeente en/of regio. Voor reizen buiten de regio kunt u mogelijk gebruik maken van Valys.

Heeft de gemeente collectief vervoer?

Regels van Gemeente Deventer

Primaat collectief vervoer

Als u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening, wordt eerst gekeken of u gebruik kunt maken van het collectieve vervoer. Als dat zo is wordt dit vervoer als voorziening aangeboden. U heeft dan geen recht op een maatwerkvoorziening.

Tarief

De ritbijdrage is gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer voor volwassenen. Het tarief per 1 januari 2015 is € 0,14 per kilometer, met een opstaptarief van € 0,88. Deze bedragen worden ieder jaar op 1 januari aangepast aan de tarieven voor stad- en streekvervoer.

De ritbijdrage geldt voor ritten tot maximaal 25 kilometer. Is de bestemming verder dan 25 kilometer dan geldt een tarief van € 1,59 per kilometer vanaf de 26ste kilometer.

Meereizen met een Wmo-reiziger

De volgende personen kunnen met een persoon meereizen aan wie collectief vervoer is toegekend:

  • een medisch noodzakelijke begeleider (gratis);
  • OV-medereiziger. Deze betaalt een ritprijs van € 0,56 en een opstaptarief van € 3,52. De ritbijdrage bedraagt € 1,59 per kilometer vanaf de 26ste kilometer.

Aanvragen Wmo vervoerspas

Het aanvragen van een Wmo vervoerspas is gratis. Bij verlies of diefstal kunt u een duplicaat aanvragen. U moet zelf de kosten van deze vervanging betalen.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Lees ook