Antwoord op vragen over het sociaal domein

Verhuis- en inrichtingskostenvergoeding

De gemeente kan u helpen,  door uw beperking compenseren, door u te laten verhuizen naar een geschikte woning. Een verhuizing kan veel kosten meebrengen. De gemeente kan (een deel van) deze kosten vergoeden. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten moet u voldoen aan de voorwaarden voor woonvoorzieningen. De gemeente heeft het volgende bepaald over deze voorziening:

Regels van Gemeente Deventer

Primaat van verhuizen

Als het noodzakelijk is dat uw woning wordt aangepast, zal altijd onderzocht worden of verhuizen naar een passende woning niet goedkoper is. Als dat zo is worden de verhuiskosten vergoed. U heeft dan geen recht op aanpassing van uw huidige woning.

Hoogte

Voor verhuizing en inrichting worden de kosten vergoed tot maximaal € 2.500,00.

Laatst bijgewerkt op 09-11-2015

Lees ook