Antwoord op vragen over het sociaal domein

Vergoeding voor een alfahulp

Per 1 januari 2010 bestaat er een nieuwe vorm van de voorziening hulp bij het huishouden: de vergoeding voor de alfahulp. Deze vergoeding is een vorm van een persoonsgebonden budget.

Hoe werkt het?

De vergoeding voor een alfahulp kunt u gebruiken om zelf een hulp in te huren. U kunt zelf kiezen wie uw alfahulp wordt. U sluit een arbeidsovereenkomst af met uw hulp. De arbeidsovereenkomst is gebaseerd op de Regeling dienstverlening aan huis. U kunt van deze regeling gebruik maken als uw hulp maximaal 3 dagen per week voor u werkt. Het maakt niet uit hoeveel uur per dag de hulp werkt.

Doordat u gebruik maakt van de Regeling dienstverlening aan huis, hebt u maar een klein deel van alle werkgeversverplichtingen. U hoeft geen loonbelasting of premies voor werknemersverzekeringen te betalen voor uw hulp. Wel moet u bij ziekte het loon maximaal 6 weken doorbetalen. 

De vergoeding voor een alfahulp is daarmee anders dan een "gewoon" persoonsgebonden budget. Bij het persoonsgebonden budget kunt u namelijk soms volledig werkgever van uw hulp worden, met alle verplichtingen die daarbij horen.

Hoogte

De vergoeding voor een alfahulp moet vergelijkbaar zijn met een voorziening in natura. Dat betekent dat u van de vergoeding genoeg hulp moet kunnen betalen. Ook moet de hulp dezelfde kwaliteit hebben als hulp via een thuiszorgorganisatie. De gemeente kan bijvoorbeeld uitgaan van het uurtarief dat zij moet betalen voor hulp bij het huishouden in natura. Meestal is de vergoeding dan voldoende.

De vergoeding is niet voldoende als:

  • alleen duurdere hulp uw problemen compenseert;
  • uw vergoeding lager is (dan het uurtarief voor hulp in natura) omdat u geen kosten voor een kantoor en personeel hebt (overheadkosten);
  • uw vergoeding lager is (dan het uurtarief voor hulp in natura) omdat u misschien goedkopere hulp via internet, een advertentie of bekenden kunt vinden;
  • u niet het minimumloon aan uw hulp kunt betalen.

Wat is de hoogte van de vergoeding in de gemeente?

Regels van Gemeente Deventer

Vorm

Hulp bij het huishouden kan worden verstrekt:

  • ;
  • In de vorm van een persoonsgebonden budget.  

Omvang

Hoogte

Voor hulp bij het huishouden gelden de volgende persoonsgebonden budget tarieven:

Soort begeleiding
 Zorg in natura  PGB professionele hulp PGB informele hulp
Persoonlijke verzorging
€ 25 per uur
max € 25 per uur € 18,75 per uur, met een maximum van 20 per uur
Regie op gestructureerd huishouden (HH2)
€ 25 per uur
max € 25 per uur
€ 18,75 per uur met een maximum van 20 per uur

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Lees ook