Antwoord op vragen over het sociaal domein

Tijdelijke huisvesting

Soms kan de aanpassing van uw woning zo ingrijpend zijn, dat u tijdens de aanpassing niet in uw woning kunt blijven. Ook als uw nieuwe woning ingrijpend moet worden aangepast, kan het noodzakelijk zijn om langer in uw oude woning te blijven. In deze situatie kan een voorziening voor tijdelijke huisvesting uitkomst bieden.

De gemeente heeft het volgende bepaald over tijdelijke huisvesting:

Regels van Gemeente Deventer

U kunt in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget wanneer u vanwege het aanpassen van de eigen woning tijdelijk een andere woning moet betrekken. Dit persoonsgebonden budget wordt maximaal 6 maanden verstrekt met een maximumbedrag dat is gebaseerd op de Wet op de Huurtoeslag.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015