Antwoord op vragen over het sociaal domein

Sportrolstoelen

Een sportrolstoel is een rolstoel waarmee u recreatieve sporten kunt beoefenen. Eén type sportrolstoel is geschikt voor veel verschillende sporten. Een sportrolstoel wordt door de gemeente vaak verstrekt naast een “gewone” rolstoel die u gebruikt om u in en om de woning te verplaatsen. Er zijn ook rolstoelen die tegelijkertijd als “gewone” rolstoel en sportrolstoel kunnen functioneren, zoals bijvoorbeeld de actiefrolstoel. Kenmerkend voor een sportrolstoel is dat de twee grote wielen van de rolstoel scheef staan (camber) waardoor uw handen niet ingeklemd raken als u langs een andere sportende rolstoeler rijdt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een sportrolstoel moet u voldoen aan de voorwaarden voor rolstoelvoorzieningen. U moet natuurlijk wel een sport beoefenen waarvoor u een sportrolstoel nodig hebt. Verder moet u de sportrolstoel op een zelfstandige en verantwoordelijke manier kunnen gebruiken. U hebt geen recht op een sportrolstoel als u de rolstoel wilt gebruiken om topsport te bedrijven. De gemeente kan extra regels stellen.

Regels van Gemeente Deventer

Als u in aanmerking komt voor een sportrolstoel dan kunt u een persoonsgebonden budget krijgen ter hoogte van € 2.700 voor de aanschaf en het onderhoud. Deze voorziening wordt verstrekt voor minimaal 3 jaar.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015