Antwoord op vragen over het sociaal domein

Nazorg en heronderzoek

Nadat de gemeente u een voorziening heeft verstrekt, zal ze van tijd tot tijd bekijken of uw situatie nog dezelfde is, of de voorziening nog voldoet en of u deze nog gebruikt.

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, kan de gemeente uw voorziening bijvoorbeeld wijzigen of beëindigen.