Antwoord op vragen over het sociaal domein

Kortdurend verblijf

De AWBZ-aanspraak kortdurend verblijf is per 1 januari 2015 vervallen en deels ondergebracht in de Wmo 2015 (in de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers bij jeugdigen). Het hoort bij de verantwoordelijkheid van gemeenten om mantelzorgers te ondersteunen zodat zij niet overbelast worden door het geven van de zorg. Als de mantelzorger overbelast dreigt te raken, kan de cliënt kortdurend verblijven in een instelling om de mantelzorger te ontlasten.

Kortdurend verblijf is een maatwerkvoorziening.

Regels van Gemeente Deventer

Ontlasting van de mantelzorger

Het kan zijn dat u als mantelzorger van iemand die voortdurend zorg of toezicht nodig heeft, teveel belast wordt. Kortdurend verblijf van degene die u verzorgt kan u ontlasten.

Wat is kortdurend verblijf

Het kortdurend verblijf is opvang in een instelling gedurende een dagdeel (ochtend of middag) of een hele dag (24 uur) per week.

Voorwaarden

  • de zorgbehoevende heeft voortdurend toezicht nodig;
  • het is noodzakelijk voor ontlasting van de mantelzorger.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Lees ook