Antwoord op vragen over het sociaal domein

Hardheidsclausule

Soms kan het volgen van alle regels in de Wmo-verordening zeer onredelijk uitpakken. De gemeente kan dan afwijken van de regels, mits ze in haar Wmo-verordening een hardheidsclausule heeft opgenomen.

Uw gemeente heeft in haar Wmo-verordening het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Deventer

Uw gemeente kan in bijzondere gevallen ten gunste van u afwijken van de bepalingen van de Wmo-verordening, als toepassing van de verordening tot grote onredelijkheden leidt.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015