Antwoord op vragen over het sociaal domein

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u uw voertuig dichtbij uw bestemming parkeren. U mag ook parkeren op plaatsen waar andere bestuurders dat niet mogen, bijvoorbeeld op een algemene gehandicaptenparkeerplaats of maximaal 3 uur langs een gele onderbroken streep. 

U kunt recht hebben op een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart. De gemeente verstrekt de kaart. Een gehandicaptenparkeerkaart is geen Wmo-voorziening.

Kosten van leges en keuring

Aan de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden:

  • U moet medisch gekeurd worden. Dit is alleen anders als u uw oude gehandicaptenparkeerkaart wilt verlengen.
  • De gemeente kan leges (= een soort administratiekosten) in rekening brengen. 

De gemeente mag de kosten van keuring en leges aan u vergoeden op grond van de Wmo. De gemeente is hiertoe echter niet verplicht.

Wat heeft de gemeente bepaald over de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart?

Regels van Gemeente Deventer

Als een persoon veel moeite heeft om kleine afstanden lopend te overbruggen, dan kan deze mogelijk in aanmerking komen voor een GPK. De GPK is, afhankelijk van de medische indicatie, minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar geldig en geldt in de Europese Unie.

Na het indienen van de 1e aanvraag zal de gemeente een geneeskundig onderzoek laten instellen door een medische adviseur. Aan de hand van het medisch advies wordt getoetst of de aanvrager voor een GPK in aanmerking komt. Na het verstrijken van de aangegeven geldigheidsduur van de kaart moet een verlenging worden aangevraagd. Een medische keuring blijft zowel bij de 1e aanvraag als bij een verlengingsaanvraag door de gemeente achterwege als duidelijk blijkt dat de handicap chronisch/onomkeerbaar is.

 

De medische criteria staan opgenomen in de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart.

Laatst bijgewerkt op 01-12-2008

Lees ook