Antwoord op vragen over het sociaal domein

Gebruikelijke hulp Vervoersvoorziening

Gebruikelijke hulp is de hulp die in het algemeen mag worden verwacht van uw echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Onder gebruikelijke hulp kan ook gebruikelijke zorg vallen. Gebruikelijke zorg is de zorg die gezinsleden normaal aan elkaar  geven binnen het huishouden, omdat ze samen verantwoordelijk zijn voor dat huishouden. Is iemand binnen uw huishouden door een probleem of gebrek niet in staat huishoudelijke taken te doen? Dan mag de gemeente van de andere personen in uw huishouden verwachten dat zij (een deel van) die taken doen. De gemeente mag zelf bepalen van welke personen dat wordt verwacht. De gemeente kan bijvoorbeeld bepalen dat van kinderen beneden een bepaalde leeftijd niet kan worden verwacht dat ze bepaalde taken overnemen.

Gebruikelijke hulp gaat verder dan gebruikelijke zorg en gaat ook over andere dingen als het huishouden, bijvoorbeeld over het verplaatsen in de buurt. Een huisgenoot kan u bijvoorbeeld ook helpen met het verplaatsen in de buurt.

Regels van Gemeente Deventer

Maatwerkvoorziening

u komt niet in aamerking voor een maatwerkvoorziening als u uw probleem kunt oplossen met hulp van uw partner, inwonend kind of een andere huisgenoot.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015