Antwoord op vragen over het sociaal domein

Eigen kracht

Wat belangrijk is in de Wmo is dat u als burger eerst kijkt of u niet zelf of samen met uw directe omgeving (bijvoorbeeld huisgenoten, famile, buren, vrienden) uw probleem kan oplossen of verminderen. Het is de bedoeling in de Wmo dat u zich inspant om uw eigen situatie te verbeteren of dat u kijkt of uw partner of familielid u misschien kan helpen om uw probleem op te lossen.

U kunt alleen een maatwerkvoorziening krijgen van de gemeente als u:

  • niet zelf (op eigen kracht);
  • met hulp van uw huisgenoten ( gebruikelijke hulp);
  • met mantelzorg;
  • met hulp van andere personen uit uw sociale netwerk;
  • dan wel door gebruik te maken van algemene voorzieningen,

uw problemen kunt oplossen en deel kunt nemen aan de samenleving.

Regels van Gemeente Deventer

Eigen oplossingen

Wat belangrijk is is dat u eerst kijkt of u zelf of samen met uw directe omgeving (bijvoorbeeld huisgenoten, famile, buren, vrienden) uw probleem kan oplossen of verminderen. Het is de bedoeling in de Wmo dat u zich inspant om uw eigen situatie te verbeteren of dat u kijkt of uw partner of familielid u misschien kan helpen om uw probleem op te lossen. 

U kunt alleen een maatwerkvoorziening krijgen als u niet zelf of met hulp van uw huisgenote, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit uw omgeving, vrienden, kennissen, familie, uw problemen kunt oplossen en deel kunt nemen aan het gewone leven.We noemen dit gebruikelijke hulp.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Lees ook