Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bereikbaarheid woning

Hebt u problemen met het bereiken van uw woning, dan zijn bijvoorbeeld de volgende aanpassingen mogelijk:
  • het verbeteren van toegangspaden;
  • het opheffen van hoogteverschillen;
  • het aanbrengen van hellingbanen; en
  • het verbeteren van herkenbaarheid van de woning (als u zeer slechtziend bent).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een voorziening om de bereikbaarheid van uw woning te verbeteren, moet u voldoen aan de voorwaarden voor woonvoorzieningen.