Antwoord op vragen over het sociaal domein

Begeleiding

Als u hulp nodig hebt bij algemene dagelijkse werkzaamheden zou u in aanmerking kunnen komen voor begeleiding. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar hulp bij bepaalde taken. Deze hulp kan bestaan uit een aansporing om te gaan douchen of hulp bij het innemen van medicatie. Als u begeleiding wilt dan kunt u hiervoor terecht bij uw gemeente.

Soorten

Er zijn twee soorten begeleiding namelijk:

  1. Individuele begeleiding
  2. Groepsbegeleiding

Individuele begeleiding

Voorbeelden van individuele begeleiding zijn:

  • hulp bij de administratie (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort);
  • hulp bij het boodschappen doen;
  • hulp met het afhandelen van post;
  • hulp bij het bedienen van apparaten;
  • hulp bij het innemen van medicatie.

Regels van Gemeente Deventer

Voor begeleiding gelden de volgende persoonsgebonden budget tarieven:

Soort begeleiding
 Zorg in natura  PGB professionele hulp PGB informele hulp
individuele begeleiding licht
€ 30 per uur
max € 30 per uur max € 20 per uur
individuele begeleiding medium
€ 45 per uur
max € 45 per uur
max € 20 per uur
individuele begeleiding zwaar
€ 60 per uur
max € 60 per uur
max € 20 per uur

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Groepsbegeleiding

Bij groepsbegeleiding gaat het met name om dagstructurering en het voorkomen van (crisis)opname. Bij oudere mensen is het vaak een oplossing zodat zij zich niet meer alleen voelen.

Regels van Gemeente Deventer

Voor begeleiding gelden de volgende persoonsgebonden budget tarieven:

Soort begeleiding
 Zorg in natura  PGB professionele hulp PGB informele hulp
Dagbesteding licht
€ 9 per uur
max € 9 per uur X
Dagbestedingmedium
€ 11 per uur
max € 11 per uur
X
Dagbesteding zwaar
€ 15 per uur
max € 15 per uur
X

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015