Antwoord op vragen over het sociaal domein

Auto-aanpassing

Om recht te hebben op een Wmo-voorziening voor een auto-aanpassing moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voorwaarden 
U hoort tot de doelgroep 
U bent door uw beperkingen niet in staat het reguliere openbaar vervoer te bereiken en/of te gebruiken. 
Geen andere vervoersvoorziening of combinatie daarvan biedt een goedkopere compenserende oplossing voor uw vervoersprobleem. 
U kunt geen gebruik maken vaneen andere voorziening of regeling. Gebruikt u de auto bijvoorbeeld voor werk of opleiding? Dan kunt u terecht bij het UWV. 

U voldoet aan de extra voorwaarden die uw gemeente kan stellen: 

Regels van Gemeente Deventer

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

U komt niet in aanmerking voor een auto-aanpassing als deze algemeen gebruikelijk is. Een aantal voorbeelden van algemeen gebruikelijke auto-aanpassingen zijn:

  • automatische transmissie;
  • elektrisch bedienbare ramen;
  • kosten van een APK-keuring;
  • een derde of vijfde deur en warmtewerend glas;
  • cruise control.