Antwoord op vragen over het sociaal domein

Algemene voorziening

In de wet staat dat u pas recht hebt op een maatwerk (dat wil zeggen speciaal op u gerichte) voorziening als er geen algemene voorziening is die uw beperkingen compenseert. Als de gemeente een algemene voorziening heeft die voor u ook een oplossing biedt dan komt u dus niet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening.  

Een algemene voorziening is het aanbod van diensten of activiteiten. Hierbij is niet eerst  onderzoek nodig naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers. De algemene voorziening is toegankelijk en gericht op maatschappelijke ondersteuning. 

U kunt bijvoorbeeld denken aan een rolstoeldepot waar u voor een dag een rolstoel kunt lenen, of een klussendienst. De aanwezige algemene voorzieningen kunnen per gemeente verschillen. De algemene voorzieningen zijn voor iedereen binnen de gemeente toegankelijk. Ook voor mensen zonder beperkingen. 

Regels van Gemeente Deventer

In de wet staat dat u pas recht heeft op een maatwerk (dat wil zeggen speciaal op u gerichte) voorziening als er geen algemene voorziening is die uw beperkingen compenseert. Als de gemeente een algemene voorziening heeft die voor u ook een oplossing biedt dan komt u dus niet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening.

Een algemene voorziening is het aanbod van diensten of activiteiten. Hierbij is niet eerst  onderzoek nodig naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers. De algemene voorziening is vrij toegankelijk en gericht op maatschappelijke ondersteuning.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

 

Bijdrage in de kosten

De gemeente kan voor het gebruik van een algemene voorziening (behalve voor cliëntondersteuning) een vergoeding (bijdrage) vragen. De vergoeding moet meestal worden betaald aan de aanbieder van die voorziening. Als de gemeente een bijdrage voor algemene voorzieningen wenst te vragen, dan moet de gemeente dit in de verordening regelen.

 

Regels van Gemeente Deventer

Als u gebruik maakt van een algemene voorziening dan bent u een eigen bijdrage verschuldigd.

Uitzondering

Als u alleen maar gebruik maakt van cliëntondersteuning hoeft u daar geen eigen bijdrage voor te betalen. 

Wat is cliëntondersteuning?

Zie: .

Korting

Het kan zijn dat u recht heeft op een korting of een kortingspas in verband met de eigen bijdragen. Vraag hiernaar.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Lees ook