Antwoord op vragen over het sociaal domein

Aanpassing gemeenschappelijke ruimte

Problemen bij het gebruik van uw woning kunnen veroorzaakt worden door een probleem in een gemeenschappelijke ruimte. U kunt hierbij denken aan een gezamenlijke toegangsdeur die voorzien moet worden van een elektrische deuropener of die verbreed moet worden voor uw rolstoel. Ook kunnen aanpassingen als een hellingbaan of extra trapleuning voor u noodzakelijk zijn in de gemeenschappelijke ruimte.

Recht op voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten?

Regels van Gemeente Deventer

Gemeenschappelijke ruimten

Er wordt geen woonvoorziening verstrekt als het een gemeenschappelijke ruimte betreft. Uitzondering hierop zijn:

  • automatische deuropenders;
  • hellingbanen;
  • verbreden van gemeenschappelijke toegangsdeuren;
  • aanbrengen van drempelhulpen of vlonders;
  • aanbrengen van een opstelplaats bij de toegangsdeur van de gemeenschappelijke ruimte.


In bovenstaande gevallen heeft u in principe wel recht op een vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten.

Gemeenschappelijke ruimten

Onder gemeenschappelijke ruimten wordt verstaan dat deel van de woning dat door alle bewoners kan worden gebruikt en dat niet behoort tot de eigen woning

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015