Antwoord op vragen over het sociaal domein

Wat valt onder zelfstandig wonen

De gemeente kan u helpen wanneer u ondersteuning nodig hebt bij het wonen. Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt.

Aanvraag en centrumgemeenten

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. De gemeente kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. Deze gemeente bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor beschermd wonen. Deze gemeente geeft u dan ook het besluit of u in aanmerking komt. En als u in aanmerking komt, dan verstrekken zij ook de voorziening aan u.  Deze gemeenten worden centrumgemeenten genoemd. 

Als u toegang wilt tot beschermd wonen moet u bij de gemeente melding maken van de problemen die u heeft. De gemeente gaat dan vervolgens kijken welke mogelijkheden er zijn en een onderzoek uitvoeren. Als de gemeente de taken heeft uitbesteed dan kunt u evengoed melding maken bij uw eigen gemeente. Zij zorgt er dan voor dat het bij de centrumgemeente terecht komt. 

Bijdrage in de kosten

De gemeente kan bepalen dat u een bijdrage in de kosten voor beschermd wonen moet betalen.

Regels van Gemeente Deventer

U kan in aanmerking komen voor beschermd wonen als u:

  • en psychiatrische aandoening heeft; en
  • er sprake is van noodzaak tot bescherming van uzelf of uwomgeving
  • u niet beschikt over alternatieven die de noodzaak voor beschermd wonen op kunnen heffen.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

 

Lees ook